post

Shoe & Collar :

جهت انجام عملیات سیمانکاری در چاه های نفت از تجهیزاتی استفاده میشود که به منظور جلوگیری از برگشت جریان سیمان قبل از محکم شدن آن مورد استفاده قرار می گیرد.

این تجهیزات ممکن است از نوع ساده شناورFloat یا نوع differential باشد که متناسب با فشار سیال بین جداره Casing و سیال داخل Casing می تواند میزان نیروی شناوری را تنظیم کند.

این شرکت انواع مختلف Shoe & Collar را از سایز”5 تا ” 30 با گرید های مختلف تولید می کند و تا کنون در چاه های مختلف مورد بهره برداری موفق قرار گرفته است.

جدول زیر تعدادی از Shoe & Collar های تولیدی این شرکت را نشان می دهد.

تجهیز

اندازه

گرید

نوع

Shoe & Collar

5″,7″, 9 5/8″, 13 3/8″ 13 5/8″, 20″,30″

K155,N80, L80, P110, C95, Q125

Guide, Float, differential

این محصولات بر اساس استانداردهای معتبر و کنترل های لازم همانند API 10F تولید می شوند.

Float Shoe تجهیزاتی می باشد با سطح مدور که در انتهای رشته لوله جداری نصب می گردد.

Check valve داخل Float Shoe از جریان برگشتی و تا حدی از وزن رشته لوله جداری Casing به دلیل ایجاد خاصیت Buoyancy می کاهد.

این تجهیزات از موادی ساخته می شوند که قابلیت حفاری با PDC را داشته باشد و اصطلاحاً PDC Drillable می باشند.

کفشک همچنین رانش لوله های جداری را تسهیل می کند و از آسیب وارد شدن به دیواره Open hole نیز در زمان رانش جلوگیری به عمل می آورد.

معمولا بالاتر از کفشک به فاصله چند شاخه لوله، کالر نصب می گردد که محل استقرار Bottom Plug نیز می باشد.