post

Spirolizer

Spirolizer:

Spirolizer به منظور رانش لوله های داخل چاه در حین عملیات سیمانکاری به خصوص در مواردی که وزن لوله زیاد است و شرایط چاه و حفاری به صورت افقی می باشد بجای استفاده از Centralizerهای معمولی استفاده می شود.

Spirolizer-0000.

که ابزاری یکپارچه با تیغه های مار پیچی جهت حرکت بهتر و چرخش سیمان هستند.

این شرکت Spirolizer را در اندازه و با استفاده از مواد مختلف به صورت آلیاژهای مخصوص آلومینیومی تولید و به همراه Stop Collar مربوطه که از نوع پیچی می باشد تولید و ارائه می نماید.

 

 

Centralizer

Centeralizer & Stop Collar:

 هم مرکزکننده Centralizer ابزاری است که توسط آن رشته لوله جداری Casing و یا لوله های Tubing را در مرکز دیواره چاه Wellbore و یا لوله بزرگتر نگه می دارند تا بتوان در زمان سیمانکاری از قرار گرفتن لوله ها در مرکز و پرشدن سیمان در اطراف آن اطمینان حاصل کرد. این محصول در اندازه و انواع مختلف شامل فنری (Bowe-spring Centralizer ( و صلب و یا (Rigid Centralizer) وSemi Rigid تولید می گردد.

centralizer-0000.

هر یک از این مرکز کننده ها بر حسب شرایط طراحی چاه می تواند به صورت جوشکاری شده و یا بدون جوشکاری (Welded & Non welded) تولید شوند .

همچنین استاندارد API 10D در مورد این محصول رعایت و تست های لازم با دستگاه مربوطه انجام وثبت می گردد. جهت جلوگیری از حرکت طول مر کز کننده از ابزاری استفاده می گردد که طوقه نگهدارنده یا Stop Collar نامیده می شوند که این محصول نیز متناسب با Centralizer مربوطه تولید و ارائه می گردد.

 

Shoe and Collar

Shoe & Collar :

جهت انجام عملیات سیمانکاری در چاه های نفت از تجهیزاتی استفاده میشود که به منظور جلوگیری از برگشت جریان سیمان قبل از محکم شدن آن مورد استفاده قرار می گیرد.

این تجهیزات ممکن است از نوع ساده شناورFloat یا نوع differential باشد که متناسب با فشار سیال بین جداره Casing و سیال داخل Casing می تواند میزان نیروی شناوری را تنظیم کند.

این شرکت انواع مختلف Shoe & Collar را از سایز”5 تا ” 30 با گرید های مختلف تولید می کند و تا کنون در چاه های مختلف مورد بهره برداری موفق قرار گرفته است.

جدول زیر تعدادی از Shoe & Collar های تولیدی این شرکت را نشان می دهد.

تجهیز

اندازه

گرید

نوع

Shoe & Collar

5″,7″, 9 5/8″, 13 3/8″ 13 5/8″, 20″,30″

K155,N80, L80, P110, C95, Q125

Guide, Float, differential

این محصولات بر اساس استانداردهای معتبر و کنترل های لازم همانند API 10F تولید می شوند.

Float Shoe تجهیزاتی می باشد با سطح مدور که در انتهای رشته لوله جداری نصب می گردد.

Check valve داخل Float Shoe از جریان برگشتی و تا حدی از وزن رشته لوله جداری Casing به دلیل ایجاد خاصیت Buoyancy می کاهد.

این تجهیزات از موادی ساخته می شوند که قابلیت حفاری با PDC را داشته باشد و اصطلاحاً PDC Drillable می باشند.

کفشک همچنین رانش لوله های جداری را تسهیل می کند و از آسیب وارد شدن به دیواره Open hole نیز در زمان رانش جلوگیری به عمل می آورد.

معمولا بالاتر از کفشک به فاصله چند شاخه لوله، کالر نصب می گردد که محل استقرار Bottom Plug نیز می باشد.

post

Casing Drift

Casingdrift به منظور کنترل دریفت و قطر داخلی لوله های مورد استفاده در صنعت نفت شامل لوله های جداری و آستری و تیوپ ها از ابزارهای مخصوص استفاده می شود

casing drift-0000.

 Casing Drift یا Rabbit یک نوع گیج کنترلی است که جهت اطمینان ازصحت استوانه ای بودن و اندازه قطر داخلی یک لوله و یا یک تجهیز با سطح مقطع استوانه ای استفاده می گردد. لازم به توضیح است که اندازه drift با اندازه قطر داخلی لوله متفاوت است، دریفت حداقل اندازه ای است که بر اساس استفاده از لوله و عبور تجهیزات دیگر طبق استاندارد تعیین می گردد. معمولا اندازه قطر داخلی لوله کمی بزرگتر از drift محاسبه می شود. ضمنا قطر داخلی اسمی (Nominal Inside Diameter ) جهت محاسبه حجم سیال برای گردش گل حفاری و یا سیمان ریزی کاربرد دارد. Casing Drift های موجود برای لوله های”8/3 2 تا”20 طراحی شده اند و دو قلاب چشمی در دو طرف آن نصب گردیده که امکان کشش آ ن را داخل لوله ها از هر دوطرف میسر می کنند. عملکرد آن به این صورت است که با کشیدن آن در داخل لوله قطر داخلی (Drift) آن کنترل می گردد.

این قطعات از مواد فولادی جهت استفاده در لوله های غیر آلیاژی ساخته می شوند و برای لوله های آلیاژی مانند (9cr & 13Cr) از مواد غیر فولادی و معمولا از مواد پلی مری و یا Teflon و یا آلومینیومی استفاده می گردد.